Jak hodnotit rozvoj vůdcovství

Proč je při rozvoji vůdcovství tak důležité celý proces měřit a vyhodnocovat? Jednoduše proto, abyste mu lépe porozuměli a zjistili, zda se vyplatí. Zjistíte, zda se vám vrátí vynaložené investice, jaké pokroky vůdcové udělali, jaké metody rozvoje nejlépe fungují, co můžete očekávat do budoucnosti nebo jak zachovat trvalý rozvoj vůdcovství.

Specifické plány a metodologie hodnocení vždy závisí na konkrétním programu rozvoje vůdcovství. Americké Centrum pro kreativní vůdcovství přesto doporučuje několik osvědčených postupů:

- Zapojte do procesu podílníky, abyste získali širší perspektivu.

- Způsob hodnocení navrhněte ještě před tím, než začnete implementovat konkrétní rozvojovou iniciativu.

- Ujasněte si očekávané výsledky z pohledu různých podílníků.

- Před začátkem hodnocení diskutujte o jeho účelu a způsobu využití získaných informací.

- Využívejte více způsobů měření, abyste získali co nejširší okruh informací z co nejvíce perspektiv.

Hodnocení by mělo ukázat výsledky rozvoje vůdcovství na úrovni individuální, ale i skupinové a celofiremní. Mohou najít uplatnění i v širší geografické komunitě.

-kk-

Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership