Deset podnikatelských hříchů

Každý podnikatel dělá na začátku chyby. Někteří však chybují více a dopouštějí se zásadních podnikatelských omylů, které mohou poškodit jejich osobní život, podnikání nebo obojí. Článek proto shrnuje deset základních podnikatelských hříchů, kterým je třeba se vyhnout.

- Nepoučení z vlastních chyb. Nebojte se chyb. Mohou se stát a důležité je poučit se z nich a jít dál. Pracujte na tom, abyste nikdy neopakovali tutéž chybu dvakrát.

- Rozbíjení osobního života. Vyvážení soukromého a pracovního života je důležité pro všechny a obzvlášť pro podnikatele. Pokud se budete věnovat jen práci, poškodíte své vztahy s rodinou a blízkými. Mějte na paměti, že práce může být naplňující, ale nahradí rodinu a přátele.

- Očekávání, že zákazníci přijdou sami. Existuje spousta cest, jak o vašich aktivitách informovat okolí. Dobře plánovaný marketing je však nezbytný.

- Ztráta duše. Finanční úspěch může lidi hodně ovlivnit a ne vždy k dobrému. Rychlý zisk vás může vést k podezřívání, bezcitnosti, chamtivosti a pýše. Věnujte proto pozornost tomu, jak se chováte, abyste nepřišli o to, co má v životě větší cenu než peníze.

- Vyčerpání kreditních karet. Naučte se plánovat své finance, abyste vždy měli na kartách dostatečné peníze pro vyřízení svých plateb. Velké dluhy na kreditních kartách způsobují zbytečnou bolest a obavy.

- Zatajování nápadů. Řada podnikatelů nechce odhalovat své nové nápady ze strachu, aby neunikly ke konkurenci. Pokud však chcete zaujmout investory, neměli byste před nimi tajit své záměry. Dobře také zkoumejte trh, na který chcete vstoupit. Poodhalení části vašeho tajemství a zjištění, kdo by mohli být vaši zákazníci, vám přinese klid.

- Představa, že nemusíte mít písemné smlouvy. Zejména v začátcích podnikání je třeba mít na papíře všechno.

- Začínání s podnikáním bez nadšení. Než se pustíte do podnikání, položte si otázku, zda vás daný obor skutečně zajímá a vaše snaha bude smysluplná.

- Špatný výběr místa. Umístění firmy je velice důležité. Váš obchod by měl být hlavně dobře viditelný a přístupný. Stejně jako byste měli provádět výzkum trhu, měli byste zkoumat i nejvhodnější umístění vzhledem k předpokládaným zákazníkům.

- Snaha dělat vše sám. Na počátku podnikání se vyplatí mít obchodního partnera. Přemýšlejte o svých slabých stránkách a vhodném partnerovi, který je doplní.

-kk-

Zdroj: Accounting Web - Britský portál věnovaný účetnictví
Zobrazit přehled článků ze zdroje Accounting Web