Pracovní porada a její správné vedení

Nový trend je neúprosný. Nejvýkonnější manažeři se zúčastňují už jen takových konferencí, při kterých se nesedí, ale stojí. Takové jsou podle výzkumů až o polovinu kratší než normální schůzky.

Manažeři většinou na podobné pracovní konference neradi chodí, protože je za vlastním stolem čeká plno práce. A také ne všechny konference jsou dobré a zajímavé. Někdy je problémem styl a vedení, někdy účastníci. Někteří zase takové příležitosti využívají k tomu, aby se předvedli.

V konečném důsledku rozhoduje o úspěchu schůzky vždy šéf. Musí stanovit pravidla, jasně pojmenovat problémy na pracovišti i při plenění zakázek, urovnat spory a stavit jasné hranice. Například takové, aby byl od začátku schůzky znám její vymezený čas. Důležité také je, aby žádný pracovník nebyl při poradách diskriminovaný nebo zesměšňovaný.

Účastníci často vnímají porady jako zloděje času. Manažer nebo organizátor by proto měl také dohlédnout na to, jaká témata se budou probírat a aby v diskuzi byli všichni rovnocennými partnery. Když je totiž jeden zaměstnanec okřiknut jiným, už se raději neprojevuje a vy přicházíte o dobré a kreativní nápady.

-pk-
Zdroj: HNonline - zpravodajský server slovenského ekonomického deníku Hospodárske noviny
Zobrazit přehled článků ze zdroje HNonline