Dobrý manažer musí umět řešit i nepříjemná témata. Zde jsou tipy, jak na to

Manažer tu není jenom od toho, aby svůj tým vedl v době, kdy se vše daří a kdy nepanují žádné vnitřní spory uvnitř oddělení, ale především od toho, aby svůj tým úspěšně provedl i svízelnými situacemi a aby se svými podřízenými řešil i méně příjemná témata a problémy. Není nic horšího, než nějaký latentní, nevyřčený problém, kterému se všichni vyhýbají, ale jehož ignorování nakonec vede ke zbytečně velkým komplikacím. Zde jsou tipy, jak zjišťovat existenci nevyřčených problémů u vás v týmu a jak tato témata úspěšně řešit.

Ilustrační snímek

Vnímejte, co vám říkají vaši jednotliví podřízení

Pokud máte podezření, že se něco v týmu děje, Management Issues radí ze všeho nejdříve pečlivě naslouchat svým podřízeným při vašich pravidelných, individuálních bilančních schůzkách. Zjistěte, jestli jednotlivé pracovníky něco trápí nebo jestli řeší nějaké téma, o kterém jste do té doby třeba nevěděli.

Zjistěte, jestli existují společně jmenovatele a generické problémy

Z vašich rozhovorů s jednotlivými podřízenými si pak dejte dohromady obrázek o tom, jaký je objektivní stav v týmu. Pokud se o nějakém citlivém či nepříjemném tématu zmíní více pracovníků, je dost pravděpodobné, že se jedná o situaci, kterou je potřeba řešit globálně v celém týmu.

Otevřete dotyčné téma citlivě

Otevřete dané téma před celým týmem, například na pravidelné poradě. Mluvte přímo, nic se nesnažte přikrášlovat ani používat eufemismy. Zároveň udržujte určité dekorum a buďte mimořádně citliví. Zvláště když nevíte, jak dalece se dané téma týká jednotlivých pracovníků a jak citlivě jej budou vnímat.

Utvořte bezpečné prostředí, ve kterém mohou pracovníci říkat, co si myslí

Nechte pak své podřízené vyjádřit a moderujte debatu na dotyčné téma. Je důležité, abyste členům týmu dali najevo, že mají volnost říkat skutečně to, co si myslí, aniž by za to byli nějak perzekuováni.

Společně zapracujte na řešení

Společně se svými týmovými kolegy najděte společné řešení, které bude schůdné pro všechny. Na individuálních schůzkách se potom ujistěte, že se z pohledu jednotlivých pracovníků situace skutečně posouvá k lepšímu.

 

-mm-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues