Jak týmové diskuse ovlivňují rozhodování (1/2)

Pokud neznáme odpověď na nějakou otázku nebo nemůžeme přijít na řešení nějakého problému, často hledáme pomoc a spolupráci u našich spolupracovníků. Organizace se proto často spoléhají na moudrost davu (crowd wisdom).

Ilustrační snímek

Nový výzkumný článek Wise Teamwork: Collective Confidence Calibration Predicts the Effectiveness of Group Discussion (Moudrost týmů: Kolektivní kalibrace důvěry pro předpověď přínosnosti skupinových diskusí) zpracovaná školou University of Pennsylvania odhaluje, že onen dav nebo tým může být leckdy velmi sebevědomý, aniž by pro to měl oprávněný důvod. V publikovaném článku je vysvětleno, že rozhodující pro dosažení dobrých výsledků je složení daného davu, skupiny či týmu.

Klíčové ponaučení: Při sestavování týmů musíte hledět nejen na to, zda máte talentované či vzdělané lidi, ale také usilovat o to, abyste v týmech měli takové lidi, kteří vědí, co sami vědí a co naopak nevědí. Potřebujete prostě lidi, kteří jsou si vědomi vlastních limitů, kteří se umějí realisticky zhodnotit.

Když spolu lidé mluví, moudrost davu se může vytratit

Často důvěřujeme moudrosti davů, protože pramení ze souhrnu soudů jednotlivců. To často vede k větší přesnosti. Když totiž položíte těžkou otázku skupině na sobě nezávislých lidí, téměř všichni z nich vám dají špatnou odpověď. V souhrnu se však často budou mýlit způsoby, které jsou na sobě nezávislé a podléhají různým kognitivním zkreslením. V průměru se tedy jejich jednotlivé chyby v průměru tak nějak vyruší.

Bylo však zjištěno, že pokud se jednotlivci tvořící onen dav či tým začnou mezi sebou bavit, může dojít ke ztrátě přesnosti výsledné souhrnného úsudku.

Proč je tomu tak? Když necháte lidi ve skupině, aby spolu mluvili, jejich chyby se začnou sbližovat, začnou korelovat. Jednotlivci tedy poslouchají jeden druhého – jenže ne vždy naslouchají tomu, kdo je spíše chytrý a znalý. Existují lidé, kteří jsou schopni přesvědčit ostatní, i když nemají potřebné znalosti.

Nakonec převaží převažující názory

Pokud jde o diskusi, existují i ​​další zkreslení. Skupiny obvykle více naslouchají nápadům a domněnkám, které jsou zastávány vícero lidmi. Konkrétní jednotlivci s jedinečnou odborností tak nemusejí být vyslyšeni. Jednotlivci s unikátními a užitečnými nápady tak mohou skončit zcela ignorováni.

-jk-

Zdroj: Knowledge@Wharton - odborný portál přední světové obchodní školy Wharton při University of Pennsylvania
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge@Wharton

Články v sérii

Aktuální

Jak týmové diskuse ovlivňují rozhodování (1/2)

Aktuální

Jak týmové diskuse ovlivňují rozhodování (2/2) Potřebujete lidi, kteří vědí o svých limitech