Můžete nechávat zákazníky určit cenu služby?

Poradenským firmám platí manažeři nemalé poplatky a to bez ohledu na míru užitnosti jejich služeb. Firma Trium má ale trochu jiný přístup.Od roku 1988, kdy začala tato malá firma ze San Francisca fungovat, nabízí svým klientům odlišnou cenovou politiku. Přijme zakázku a určí zhruba poplatek. Po dokončení projektu se ale jeho konečná výše odvíjí od toho, zda klient je, nebo není spokojen. Nespokojený klient zaplatí polovinu určené sumy a spokojení ji mohou i převýšit. Podle zkušeností firmy Trium až o 35 %.

Přístup této firmy ale není v tomto 78miliardovém průmyslu ojedinělý. Řada firem, včetně takových gigantů jako McKinsey & Co. či Boston Consulting Group, také nabízí různé cenové ohodnocení. Pouze ale na přání klienta.

Pro firmu Trium podstupování takového rizika evidentně funguje. Zvláštní je, že většina jejích klientů volí již od začátku pevný poplatek. Navíc mezi těmi, kteří zvolí variabilní jich 76 % sumu přeplácí. Za osm let fungování prý zažili jediný případ, kdy klient zaplatil méně, tedy nebyl spokojen.

Tato strategie začíná získávat na popularitě mimo jiné ve stavebnictví, reklamním a přepravním průmyslu. Spojení odměny se výkonem povzbuzuje konzultanty a klienty k tomu, aby diskutovali hlouběji o vzájemných očekáváních. Je to proto, že obě strany mají finanční motivaci předejít možným nedorozuměním.

-av-
Zdroj: Startup Journal - portál amerického listu Wall Street Journal pro začínající podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Startup Journal