Záleží vám na vaší budoucnosti? Investujte do vzdělání a podpořte ji studiem US MBA na FP VUT v Brně

Často jsem si kladl otázku, jak se co nejlépe připravit na situace, se kterými se setkávají vrcholoví manažeři. Kde berou oporu a jistotu pro svá rozhodnutí, kde se dá naučit „něco“, co vám pomůže orientovat se a myslet v širších souvislostech, s přesahem, celostně, říkat tomu můžeme jakkoliv.

Marek Smolka, DT - Výhybkárna a strojírna

Být úspěšný v manažerské funkci není jen o tom, mít odborné, v mém případě technické vzdělání, ale získat také znalosti a dovednosti z oblasti manažerského řízení doplněné o základní vědomosti z manažerské ekonomiky, strategického a finančního managementu, atp.

Využil jsem proto nabídky majitele společnosti DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. na doplnění vzdělání a vybral si program US MBA studia na Fakultě podnikatelské VUT v Brně. Uvítal jsem především možnost absolvovat výuku modulů vedených profesory z University of St. Francis, kteří mají cenné a dlouholeté praktické zkušenosti ze svého aktivního působení ve vysokých manažerských funkcích.

Každý, s kým se v životě potkám, mě v něčem předstihuje. Tak se od něho učím.“ R. W. Emerson

Dalším neopomenutelným benefitem tohoto MBA programu byla možnost zlepšit si jazykové znalosti, protože výuka poloviny modulů probíhá v angličtině. Samozřejmě jsem měl obavy, jak se dá zvládnout konverzace bez základních znalostí business angličtiny. Uvítal jsem příležitost ještě před zahájením prvního modulu absolvovat krátký přípravný jazykový kurz, který mě intenzivní formou připravil na výuku a současně mi pomohl poznat a navázat kontakty s budoucími kolegy ve skupině.

Distanční víkendová forma studia zahrnující tři semestry důkladně prověřila odhodlání, pevnou vůli a schopnost vypořádat se s náročnými úkoly. Intenzivní studium kombinované s povinnostmi v zaměstnání, přípravou a zpracováním striktně termínovaných úkolů byla skutečně velkou výzvou pro každého z nás. Měli jsme možnost, při řešení úloh, aplikovat získané vědomosti přímo na vlastní problémy a učit se tak využívat nabyté poznatky přímo v praxi.

MBA program není jen o vlastní výuce, ale také o práci v týmech, o vzájemné podpoře a spolupráci, o nových kontaktech a přátelstvích, která se zrodila v průběhu studia. Zdůraznil bych význam týmového ducha, který, stejně jako v praxi tak i zde, sehrává významnou roli. Měl jsem štěstí na partu skvělých spolužáků, kteří vytvořili perfektně fungující tým, takže náročnost a požadavky studia se daly lépe zvládnout.

Ze zkušenosti mohu tento US MBA program doporučit, má kvalitní úroveň a získané vědomosti jsou dobře uplatnitelné v praxi.

program US MBA studia na Fakultě podnikatelské VUT v Brně