Zvyšte angažovanost zaměstnanců hned od začátku

Angažovanost zaměstnanců začíná s tím, co každý zaměstnanec zažije během náboru. Vše od tohoto úvodu do zaměstnání až po každoroční oceňování úspěšných zaměstnanců, je pro angažovanost zaměstnanců důležité.

Abychom věděli, jak angažovat zaměstnance, podívejme se, jak by to mělo fungovat.

Ilustrační snímek

První dojem je zásadní – ujistěte se, že bude pozitivní

Firemní kulturu byste se měli snažit vyjádřit už od začátku náborového procesu. Pozvali jste kandidáta na návštěvu pracoviště? Jeden z vašich stávajících zaměstnanců na totožné pozici by si měl udělat čas a alespoň chvíli se potenciálnímu novému kolegovi věnovat. Hraje se o to, jaká očekávání u kandidáta nastavíte.

Manažeři, kteří s kandidátem hovoří, by zase měli myslet na to, aby zdůraznili firemní hodnoty, její misi a vizi. Když bude dojem z náborového procesu pozitivní, je mnohem pravděpodobnější, že noví zaměstnanci zůstanou s firmou déle. Tyto pozitivní efekty dobře strukturovaného náborového procesu jsou vidět ještě po 3 letech, tvrdí článek na webu business2community.com.

Průzkumy angažovanosti mají svůj význam

Jak angažovat zaměstnance? Musíte se jich ptát. Využijte průzkumů angažovanosti a odkryjte poznatky o tom, co by se ve firmě dalo zlepšit. Problémem však může být, že zaměstnanci nechtějí mluvit. Možná se bojí. A hlavně ti, kteří nejsou angažovaní, vám to, co si myslí, dost možná ani neřeknou.

Proto se spíše ptejte na to, jak se cítí. Když vám z průzkumu nějaké to téma k řešení vyplyne, ujistěte se, že se mu bude někdo věnovat. Pokud zaměstnanci uvidí, že se podnikají reálné kroky, bude to mít na jejich angažovanost blahodárný vliv a oni budou chtít ve firmě pokračovat a zlepšovat ji.

Oceňování zaměstnanců

Oceňování se – alespoň v těch nejlepších firmách – používá jako cesta, kterou manažeři předávají formální i neformální zpětnou vazbu podřízeným.

Neformální uznání a ocenění se děje mnohdy každodenně. Pozitivní zpětná vazba poslaná na e-mail nebo osobní gratulace od ředitele mohou způsobit přímo zázraky. A formální oceňování, to je o každoročních slavnostních oceněních a také o pravidelném hodnocení výkonu.

-jk-

Zdroj: business2community.com - online komunita pro manažery a podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje business2community.com