Je váš brainstorming vůbec k něčemu?

Brainstorming se používá, když potřebujete vygenerovat co nejvíce nápadů. Přitom je potřeba myslet nově, abyste měli šanci na vymyšlení něčeho skutečně přínosného.

A co zhodnocení a prodiskutování navrhovaných nápadů? K tomu dojde později, během jiné porady – nikoli té původní, brainstormingové.

Brainstorming by měl trvat asi 15-45 minut. Obvykle se jako ideální doba ukazuje 30 minut, píše na svém blogu populární spíkr a byznysman Brian Tracy.

1) Pozvěte správný počet lidí

Podle Tracyho tvoří ideální skupinu pro brainstorming 4-7 lidí. Když by jich bylo méně, nemuselo by se jim dostávat potřebné stimulace. Kdyby jich bylo více, nemuseli by všichni mít dostatek prostoru přispět ke společnému úsilí.

2) Každý brainstorming potřebuje svého lídra

Musí být určen lídr celé skupiny. Jeho rolí je zajistit, že žádné nápady nebudou shozeny ze stolu a že myšlenky všech budou moci proudit volně. Musí ostatní stimulovat a motivovat k navrhování nových nápadů. Musí je vyzývat k tomu, aby řekli svůj názor a přispěli svými nápady.

3) Brainstorming zaznamenejte

Jmenujte zapisovatele, jehož úkolem bude zaznamenat všechny nápady, které zazní. Je dost možné, že později budete šťastní, že takový seznam máte a že jej můžete ukázat dalším lidem. Také se vy sami budete moci vrátit k tomu, co jste třeba ze začátku nechtěli rozpracovávat dál. Ten, kdo nápady zaznamenává, může také nafotit každou tabuli nebo list papíru, které jste během brainstormingu použili.

4) Udržte pozitivní emoce

Aby jakákoli brainstormingová technika vůbec mohla být použita úspěšně, musíte udržet emoce v pozitivní rovině. Je důležité, aby během procesu neprobíhala vůbec žádná kritika.

Hodnocení

Když budete později chtít nápady zhodnotit, je dobré nechat to na úplně jiných lidech. Ti totiž k nápadům nemají žádné emoční pouto, které lidé z původní skupiny mít mohou.

-jk-

Zdroj: BrianTracy.com - blog předního světového odborníka na rozvoj lidského potenciálu a osobní efektivity
Zobrazit přehled článků ze zdroje BrianTracy.com