Představujeme digitální role (2/3): Vývojáři a jejich manažeři

V nedávném článku jsme se zaměřili na to, jaké typy lidí v digitální éře nejvíc potřebujete a jak je sehnat. Už víme, kdo jsou to UX designéři a vlastníci produktů. Dnes si blíže představíme další skupinu technických talentů, bez nichž nemůže fungovat žádný digitální byznys.

Pojďme se podívat, kdo jsou lidé, kteří chrání své týmy před vším, co by je mohlo rušit nebo zpomalovat. Když se připravuje digitální produkt, jsou zkušení softwaroví architekti vedeni scrum mastery.

Ilustrační snímek

Scrum masteři

Během agilního vývoje je software vyvíjen v opakujících se cyklech. Je to rychlý proces. Agilní přístup však může fungovat, jen když ho vede scrum master – manažer agilního týmu. Ten odpovídá za odstranění překážek, aby vývojový tým mohl fungovat správně, efektivně a měl vhodné podmínky pro práci.

Tito experti musejí být skvělými lídry a zároveň musejí velmi dobře rozumět používané technologii. Poslední věcí, kterou scrum masteři musejí opravdu dobře zvládat, je řešení problémů.

Vlastně není potřeba, aby vaši scrum masteři byli za každou cenu certifikováni. To skutečně podstatné je, že rozumějí hodnotám a principům agilního přístupu. Těmi je důraz na přidanou hodnotu vyvinutých řešení, neustálé přizpůsobování změnám, neustálé zlepšování atd. Aby sami dokázali vytvořit vysoce výkonné týmy, musejí mít tito lidé aspoň několik let zkušeností.

Agility kouči

Agility koučové jsou lidé se špičkovými komunikačními dovednostmi, kteří také dovedou druhé lidi ovlivňovat. Jsou to vlastně trenéři na poli agilního vývoje. Navrhují a pomáhají rozvinout agilní iniciativy a také nastavují měřitelné metriky, aby mohli sledovat pokrok v celé organizaci, popisuje článek na webu mckinsey.com.

Vývojáři front-endu a odborníci na mobilní technologie

Jsou to softwaroví inženýři, kteří vyvíjejí účinné a přitom elegantní rozhraní pro uživatele internetu a mobilů. Jejich řešení musí být snadno škálovatelná. Jaké znalosti potřebují? Musejí mít zkušenosti s front-endovými technologiemi pro internet i mobily. To znamená HTML, CSS, a moderní frameworky JavaScriptu, protože to všechno dnes prohlížeče využívají. A pokud jde o mobilní platformy, musí se vyznat v systému iOS nebo Android – nebo v obojím.

Nezbytným krokem pro účely testování je dokázat vytvořit kód, který není zcela perfektní. Neměli by tedy být úzkostlivě perfekcionističtí. Také by měli chápat to, jak výsledek jejich práce budou využívat koncoví zákazníci.

-jk-

Zdroj: McKinsey & Company - přední mezinárodní společnost poskytující manažerské poradenství
Zobrazit přehled článků ze zdroje McKinsey & Company

Články v sérii

Aktuální

Klíčem k úspěchu v digitální éře jsou právě tito lidé

Aktuální

Představujeme digitální role (1/3): UX designéři a vlastníci produktů

Aktuální

Představujeme digitální role (2/3): Vývojáři a jejich manažeři

Aktuální

Představujeme digitální role (3/3): Strojové učení a DevOps