Svět práce 2066: Je na co se těšit?

Britský magazín Management Today slaví 50 let své existence. Od roku 1966, kdy začal vycházet, se ve světě práce hodně změnilo. V následující 50 letech se však změní ještě mnohem více. Vyplývá to alespoň ze studie Future of Work, která vznikla u příležitosti půlstoletí existence časopisu a pokouší se o předpověď možných směrů vývoje světa práce. Konkrétně mohou nastat následující tři scénáře. Který je podle vás nejpravděpodobnější?

Ilustrační snímek

1. Zvítězí stroje

Automatizace, umělá inteligence a internet věcí zcela ovládnou možnost firem dosahovat zisku a větších podílů na trhu. Jednotlivé sektory a v podstatě i veškerý život ve společnosti povedou globální korporace řízené daty. Roboti se stanou běžnou součástí našich životů. Budou již zvládat i náročné úkoly a dosahovat inteligence lidí. Lidé pak přestanou do nových systémů a procesů zapadat. Budou se muset přizpůsobovat potřebám technologií (nikoli naopak). To všechno povede k výrazné polarizaci pracovní síly – lidé úspěšní díky strojům budou mít hodně příležitostí zejména v úzce specializovaných oborech. Ostatní, jejichž pracovní místa zcela nahradí stoje, budou pouze poskytovat služby bohaté elitě.

2. Zvítězí lidé

Zaměstnanci a zákazníci donutí firmy a značky, aby se více zaměřily na udržitelnost, společenskou odpovědnost a celkovou pohodu všech zúčastněných. Dosavadní klíčové ukazatele výkonnosti trhů a zisků nahradí ukazatele, jako je transparentnost, odpovědnost a vliv na společnost či životní prostředí. Práce na dálku vykonávaná v rodinném prostředí se stane běžnou normou. Firmy budou na vývoji svých produktů spolupracovat ruku v ruce nejen se zaměstnanci a zákazníky, ale i dodavateli a dalšími zapojenými stranami. Rozhodování ve firmách bude probíhat demokraticky, zmizí složité hierarchie. Zároveň však bude docházet k častějším konfliktům vzhledem k méně vyvinutým společenským dovednostem mladších generací.

3. Zvítězí lídři

Šéfové dokáží propojit technologie s lidským kapitálem tak, aby to přinášelo užitek firmám, zaměstnancům, dalším zúčastněným stranám i celé společnosti. Nejúspěšnější budou malé agilní organizace, které porostou díky schopnosti vytvářet sítě, nikoli hromadit majetek. Vedlejší činnosti se budou outsourcovat, aby se firmy mohly plně zaměřit na svou hlavní činnost. Bude mnohem více podnikatelů a živnostníků. Odměňovat se bude na základě perfektně vyladěných měřítek výkonnosti.

-kk-

Zdroj: Management Today - portál britského manažerského magazínu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Today