Evropská komise chce více rozšířit rychlý internet

Evropská komise se shodla na tom, že je nutné využít všech prostředků, kterými mohou členské země zlepšit své pokrytí rychlým internetem. Dostupnost internetu považuje komise za jeden z klíčových prvků, které posílí hospodářský růst a zaměstnanost. Ze statistik EU vyplývá, že zatímco dostupnost rychlého internetového připojení je v městech velmi vysoká, na venkově je přístup k internetu výrazně horší, takže jej může využívat jen asi polovina obyvatel venkova.

Je třeba podniknout opatření, která povedou k zlepšení současného stavu. Viviane Reding, komisařka pro informační společnost a média uvedla, že lepší přístup k rychlému internetu je předpokladem pro vyšší hospodářský růst napříč celou ekonomikou. Komisařka pro hospodářskou soutěž Neelie Kroes zdůraznila význam pravidel pro státní dotace. Podle ní rychlejšímu rozšíření dostupnosti internetu brání tržní selhání, kdy soukromým firmám chybí motivace k rozšiřování nabídky připojení. “Dobře zacílená státní pomoc se může ukázat jako přiměřená, například ve formě partnerství veřejného a soukromého sektoru, které podpoří vytváření otevřených sítí”, řekla Kroes.

Evropská komise současně plánuje další využití strukturálních fondů, stimulujících investice do vytváření sítí vysokorychlostního připojení v málo rozvinutých regionech. V roce 2005 mělo k rychlému internetu přístup jen 13 % obyvatel a 25 % domácností. Z celkového počtu internetových uživatelů mělo loni rychlé připojení 60 % domácností a firem na venkově a 90 % v městech. V nových členských zemích je tento rozdíl ještě vyšší.

-ds-

Zdroj: Business Info - Integrovaný systém informací pro podnikání a export
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Info