Moderování firemní akce či jiné významné události? Může to potkat i vás

Moderování firemních akcí, galavečerů, výjezdních zasedání a řady jiných společenských akcí vlastními zaměstnanci není v současnosti žádnou specialitou vybraných firem. Naopak. Zaměstnavatelé se k této formě přiklánějí stále častěji a pověřují manažery a zaměstnance konkrétních oddělení, například marketingu, prodeje a dalších dle povahy dané události, aby se ujali role průvodců daným programem.

Moderování a obecně vystupování na veřejnosti už není pouhou součástí práce profesionálů, kteří se jím přímo živí, anebo je součástí jejich pracovní pozice, například tiskového mluvčího. Nikdy navíc netušíte, kdy se vám budou tyto dovednosti hodit také v osobním životě: slavnostní proslov na svatbě, smuteční řeč, nebo „jednoduchý“ výstup na kameru, zastaví-li vás televizní štáb na ulici. Umět vystupovat a konzistentně předávat informace není jednoduchá schopnost, přinejmenším ne pro každého. Požadavky jsou navíc rozmanité a mohou vás tak pěkně zaskočit takřka kdykoliv v pracovním i osobním životě. Je tedy dobré být připraven, anebo alespoň vědět, co se od vás očekává a jak a kde se můžete těmto potřebným dovednostem naučit.

Martin Vasquez, odborník na komunikační dovednosti, a Miroslav Dvořák, herec a zkušený lektor rétoriky a hlasové výchovy, oba z agentury AHA PR Agency, nabídli své letité zkušenosti z praxe:

Co účastníka tréninku moderování konkrétně učíte a jaké metody k tomu využíváte?

M. V.: Tematicky se jedná zejména o zvládání trémy, práci s plynulostí a zajímavostí projevu nebo o posílení charisma. Nejčastěji experimentujeme s tématem a jeho prolínáním do různých žánrů, video tréninkem, specifickými pomůckami pracujícími s psychosomatikou člověka a já sám poskytuji velmi otevřenou zpětnou vazbu.

M. D.: Z hlediska rétoriky je to správné brániční dýchání, výslovnost vokálů a konsonant, zvuková osnova věty. Dále pracujeme s hlasem a prostorem a využíváme výrazové prostředky pro interpretaci mluvčího.

Dá se určit, zhruba za jak dlouho a při jaké intenzitě se z úplného začátečníka může stát dobrý moderátor, který zvládne uvádět i velké akce pro stovky účastníků?

M. V.: Z mé zkušenosti 12 týdnů při intenzitě 1 trénink týdně. Opakovaně se nám to u úplných začátečníků potvrzuje. Pokud se ale chce člověk pouze zdokonalit v některé oblasti, postačí i 3 setkání v průběhu tří týdnů.

M. D.: Záleží na dispozicích a dosavadních zkušenostech posluchače. Doporučením pro účastníka je naučené dovednosti neustále procvičovat, čímž základní hlasové návyky fixuje.

Komu byste doporučil absolvovat moderační přípravu?

M. V.: Nelze to jednoznačně určit. Často se setkávám s odborníky s mnohaletou praxí a znalostmi v oboru, kteří je ale neumí dále vhodně předat. Záleží hlavně na okolnostech a potřebách. Obecně chci ale doporučit nenechat přípravu na poslední chvíli a ideálně začít trénink minimálně dva měsíce před danou událostí.

M. D.: Z hlediska rétoriky, hlasové hygieny a práce s hlasem jej doporučuji hlavně pro pedagogy. Jsou vzorem pro budoucí generace a jejich povolání je velice náročné pro hlasové a dechové ústrojí. Určitou kulturu projevu bych doporučil i prodavačům, průvodčím, průvodcům… Všem, kteří ve své profesi komunikují s lidmi.

Stále častěji se setkáváte s požadavky na individuální přípravu kurzů, ať už moderování nebo vystupování na veřejnosti obecně. V čem se poptávky zájemců shodují a v čem jsou naopak zcela odlišné?

M. V.: Jde zejména o lidi ze středního a vyššího managementu, kterým už nestačí workshopy a vyžadují více individuální přístup. Na druhou stranu mají různorodé cíle, na něž se s pomocí těchto tréninků připravují, ať už jsou to velké konference, anebo individuální potřeby zlepšovat dále svůj projev a pracovat na autenticitě.

M. D.: Většinou se jedná o konkrétní akci, společenskou událost firmy, konference apod. Základním požadavkem posluchače kurzu je eliminace trémy, správná výslovnost a zvládnutí hlasového projevu na prostor.

Nedávno jste realizovali individuální trénink moderování pro dva zaměstnance Škoda Auto, kteří měli uvádět v anglickém jazyce velkou firemní událost. Můžete blíže popsat průběh tohoto tréninku?

M. V.: V první fázi šlo o to, abychom si společně nadefinovali dojem, průběh a dopad na hosty. Na druhém setkání jsme trénovali jednotlivé vstupy, sladění obou moderátorů i projev v angličtině a v rámci závěrečné fáze proběhl také video trénink. S oběma účastníky byla výborná práce, byli vysoce motivovaní a měli přirozený talent.

M. D.: Tento individuální trénink probíhal standardním způsobem. Oba jsou velice invenční a talentovaní a jejich projev měl už od začátku vysokou úroveň. Mají dispozice se stát profesionály v oboru moderátor.

A jaké pocity mají z individuálního moderačního tréninku samotní účastníci - Kamila Koutová a Radan Kreps, zaměstnanci After Sales ze společnosti Škoda Auto? Zpětnou vazbu za oba poskytla Kamila Koutová:

„Naším hlavním cílem bylo nás dva ,nepolíbené´ seznámit se základy moderace. Měli jsme cca 3 měsíce na přípravu mezinárodního kola ŠKODA Service Challenge, kterým jsme měli zástupce ze 34 zemí provázet po celé 3 dny konání eventu. Náš úkol byla moderace welcome večera, úvodů do zkoušek a celého gala večera s vyhlášením vítězů a předáváním cen.

Musím přiznat, že lekce byly opravdu super! Jak základy dechu, trocha té teorie, pomocná cvičení, tak konkrétní zkouška s dohledem a samozřejmě výrazná pomoc při tvorbě textace. Naše očekávání nebo spíše přání, byla tak trochu mission impossible :-). Dle ohlasů ze strany pořadatelů eventu a taktéž účastníků se to ale povedlo! Dostala se k nám spousta pozitivních zpráv a my dva jsme si celou akci opravdu užili,“ říká Kamila Koutová.

Už se vám někdy stalo, že vás zaměstnavatel požádal o moderování významné společenské události firmy, anebo vás podobná příležitost potkala v osobním životě? Ne? A jste na to připraveni?

Nechte si sestavit individuální trénink na míru, anebo se zúčastněte některého z otevřených kurzů komunikace a vystupování na veřejnosti.