Jak má marketing komunikovat, aby prodej naslouchal

Přiznejme si, že je velice těžké udělat dojem na prodejce, a to i když se vám podaří získat jejich pozornost. Mají tendence být oportunisty – chtějí informace, jen když se jim to hodí, ne dříve, a pokud obsah není plně relevantní s jejich prodejní strategií – je vše ztraceno.

Firmy však potřebují chápat své klienty, hodnotu a úroveň vlastních řešení a marketingové týmy potřebují pro své prodejce nacházet nové a působivé nástroje.

Proto nestačí dělat tradiční školení, zaměřená na produkt a komunikaci. Kreativní přístup v prodejní komunikaci je dnes jasným vítězem.

Přemostěte prodej a marketing

Prostřednictvím partnerství marketingu a prodeje identifikujte a uspokojte komunikační, znalostní a dovednostní požadavky. Z mnoha důvodů existují přirozené styčné plochy mezi prodejem a marketingem. Kombinací jejich různých perspektiv můžete dosáhnout zajímavých výsledků. Kritickým základem silného prodeje je tedy spojení prodeje a marketingu společnou strategií.

Aby naslouchali

Najděte nové cesty, jak předat své zprávy – opusťte cestu newsletterů, které stejně skoro každý ignoruje. Oddělení prodeje jsou často v časovém presu a když už získáte jejich pozornost, uvědomte si nutnost stručnosti (vezměte jim max. 20 minut).

Mluvte jejich řečí

Nejrychlejší způsob, jak získat důvěru a zapůsobit na své posluchače, je zaměřit obsah na cíl, a ne na produkt. Dejte zákaznické záležitosti na první místo a zaměřte se na to, jak váš produkt řeší a uspokojuje jejich problémy.

Pokud chcete prodejce motivovat, není nic silnějšího, než vyburcování touhy zapůsobit na zákazníka.

Zachyťte nejlepší postupy

Prodejci vám řeknou, že získávají cenné informace z neformálních zdrojů a sdílením prodejních strategií - a ne prostřednictvím hodin prezentací. Zaveďte různé nástroje pro zachycení a předávání nejvíce osvědčených prodejních taktik.

Opakování - matka moudrosti

Úspěch zde závisí na opakování a důslednosti – bude třeba vaše sdělení protlačovat co nejúčinněji a zároveň nejstručněji (internetová školení, krátké šoty a zprávy). Vedoucí oddělení prodeje mají v tomto procesu kritickou roli, protože postupují komunikaci hlouběji do firmy.

-av-
Zdroj: Marketing Profs - americký server z oblasti reklamy a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketing Profs