Rozhovor s Larrym Ellisonem, ředitelem firmy Oracle

Larry Ellison, ředitel firmy Oracle, byl dlouho kovbojem na poli softwarového průmyslu. Ve věku 61 je již klidnější a jeho kroky rozvážnější. Oracle nedávno koupili společnost PeopleSoft. Celá transakce trvala 18 měsíců. Výsledkem bylo, že akcie Oraclu, jejichž hodnota se v průběhu 2 let nijak nezvyšovala, poskočily o 6 % v jediném dni.

V rozhovoru pro Fortune byl Larry Ellison tázán ohledně:

Výše zmíněné akvizice.

L.E: „Klíčové bylo, že jsme dokázali udělat všechna rozhodnutí ohledně zaměstnanců i firmy během pouhých 30 dnů. Největší problém při akvizici je nerozhodnost, kdy necháváte lidi na pochybách ohledně jejich pracovních míst. Integrace tedy proběhla velice rychle a zdá se nám, že to byl pro firmu velký přínos.“

Rychlé fúze Hewlett Packard s firmou Compaq.

L.E: „HP koupili firmu, která měla jen velmi tenkou linii marží a nulový intelektuální majetek. Naše fúze byla spojením, chtěli jsme být větší. Navíc, v odvětví softwaru jsou vaše technické investice fixní a jediný způsob, jak můžete růst je v počtu zákazníků. Dle mého názoru fúze HP nebyla diversifikací - HP nebyl nikdy efektivní operátor.“

Kde se naučili akvizičním trikům.

L.E.: „Trávím dost času na jednáních vedení GE, jednoho z našich zákazníků. Byl jsem inspirován, neboť se domnívám, že je v této firmě velice kvalitní vedení. V oblasti akvizic jsou zkušení.“

Zvyšování vlastních marží.

L.E: „Je to všechno v počtu zákazníků. Můžete si účtovat méně, přestože jste investovali značnou částku, když máte velký počet zákazníků.“

Dalších akvizic.

L.E.: „Plánujeme zvýšit zisk o 20 % každý rok v průběhu následujících pěti let. Loni to bylo 31 %. Myslím si, že k dosažení našich plánů bude třeba ještě udělat několik akvizic.“

Proč se Oracle začal zajímat o akvizice.

L.E.: „Odvětví samo dává najevo, že je čas fúzí. Když do toho člověk trochu vidí, uvědomí si, že na trhu je velký počet málo efektivních a nepružných softwarových firem. Podle mě jich velké procento v dohledné době zkrachuje.“

-av-
Zdroj: Fortune.com - server prestižního amerického časopisu Fortune
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fortune.com