Cesta k řízení mobilních zaměstnanců

Úspěšné řízení mobilních zaměstnanců si žádá více než pochopení technických aspektů mobility a funkcí konkrétních přístrojů. Vedoucí pracovníci by měli věnovat více pozornosti řízení lidského kapitálu – lidí, kteří se pohybují mimo firmu se svými bezdrátovými zařízeními.

Mobilní zaměstnance dokáží nejlépe řídit manažeři, kteří si umějí získat důvěru. Vědí, že potřebují kromě moderního komunikačního vybavení i podporu managementu. Neznamená to však, že by je měli zahlcovat e-maily a telefonáty, jestli skutečně pracují. Mobilní zaměstnanci musejí vědět, co se od nich očekává a jejich manažeři jim k tomu mají poskytnout prostředky. Zároveň je třeba upravit firemní bezpečnostní politiku tak, aby určovala mobilním zaměstnancům jasná pracovní pravidla a měřit návratnost investic.

-kk-

Zdroj: SearchCIO.com - Novinky, trendy a odborné rady pro IT manažery a pracovníky.
Zobrazit přehled článků ze zdroje SearchCIO.com