Podle čeho se pozná škodlivý manažer

Na vytvoření dobré organizace je zapotřebí mnoha řádných manažerů, ale na její zničení stačí jeden jediný škodlivý manažer. Většina lidí ví, že škodlivý manažer je ten, který manipuluje s ostatními pro vlastní vzestup. Co ale možná neví, je, že takové chování a jednání škodlivého manažera skutečně snižuje kvalitu práce, morálku a dokonce i stabilitu organizace. Účinná akce proti škodlivým lidem, zvláště těm ve vedoucích pozicích, je však pro toho, kdo by ji podnikl, velmi riskantní, proto raději většina lidí neudělá nic. Zdravé organizace by měly znát způsoby, jak zacházet s takovými škodlivými typy a jak je kontrolovat. Cenným pomocníkem je tento seznam destruktivního chování škodlivých lídrů:

- ponižující chování – ignorují neschopnost nebo povyšují nekompetentní lidi, aby si upevnili vlastní pozici

- replikují škodlivost – budují dynastickou soustavu stejně škodlivých přívrženců, povyšují je ve vlastním oddělení nebo jim pomáhají k povýšení v jiných odděleních

- znehybňující chování – zbavují pohybu kariéry všech, kteří by mohli organizaci pomoci, cizí úspěchy jsou pro ně potenciální konkurencí

- budují iluze – úmyslně krmí své následovníky iluzemi, které rozšiřují moc škodlivého lídra a oslabují autonomii jeho podřízených

- plýtvání – poškozují kvalitu života a kariérové perspektivy ostatních zastrašováním, sváděním, ponižováním, podkopáváním jejich výsledků a kariéry

- porušování – porušují základní lidská práva lidí, kteří jim to dovolí, i když jsou to třeba jejich přívrženci

- dusí – budují soubor ztužovacích prvků, který dělá z kladení otázek nebo z návrhů na zlepšení nápadů škodlivého lídra čin ohrožující kariéru

- rozvrací odpovědnost – využívají pravidla k omezení pracovní flexibility a práce ostatních, když chtějí prosadit svou vůli

- objevují obětní beránky – mučí je a svádí ostatní, aby činili totéž. Protože obětní beránky potřebují, zřídka předcházejí problémům. Stále dávají najevo, kdo je jejich favoritem

- nastražují bomby – navrhují strukturované obranné uspořádání, aby výdaje za snahu dostat je pryč způsobily pád celé organizace.

-ba-

Zdroj: CIO Insight - web pro vedoucí pracovníky - aktuální články, případové studie.
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO Insight