Možnosti předcházení škodám způsobeným elektrickými poruchami v budovách

Možnosti předcházení škodám způsobeným elektrickými poruchami v budovách

Nový průzkum provedený **Asociací nezávislých pojišťovacích agentů a zprostředkovatelů** (**Independent Insurance Agents & Brokers of America** – IIABA) zjistil, že každý čtvrtý majitel domu v Americe se nikdy nezabýval možností elektrických poruch, které mohou vést k požárům, finančním ztrátám nebo zranění obyvatel.

Každý majitel domu, který chce předcházet poruchám, by měl zkontrolovat, zda nejsou přehřáté zástrčky, přetížené zásuvky nebo obvody a zda žárovky odpovídají svým výkonem příslušným světlům. Průzkum ukázal, že 24 procent majitelů domů nekontroluje tyto jevy nikdy, 30 procent nejméně jedenkrát měsíčně a 33 procent jednou nebo dvakrát ročně.

**Mezinárodní nadace pro elektrickou bezpečnost** (**Electrical Safety Foundation International** – ESFI) vyhlásila květen jako Měsíc elektrické bezpečnosti. V rámci průzkumu měli majitelé domů také vyjádřit svůj přístup k elektrické bezpečnosti a identifikovat oblasti, ve kterých potřebují více informací o správné ochraně obyvatel a majetku.

Ve Spojených státech dochází každoročně ke 165 380 požárům způsobeným elektrickými poruchami, které si vyžádají 900 životů, 7 000 lidí zraní a způsobí škody na majetku ve výši 1,7 miliardy dolarů.

V případě požáru lze významně snížit ohrožení života i majetku pomocí hlásičů požáru. Jsou﷓li hlásiče v budově nainstalovány, musí se pravidelně kontrolovat jejich baterie. Nadace NSFI doporučuje měnit baterie každého půl roku, obvykle při přechodu na letní a zimní čas. **Národní asociace protipožární ochrany** (**National Fire Protection Association** – NFPA) doporučuje měnit hlásiče požáru každých deset let.

**Datum vydání: V/2004**
Zdroj: ElectricNet - informace pro obchodníky s elektřinou
Zobrazit přehled článků ze zdroje ElectricNet