Jak se chránit proti nepředvídatelným událostem

Jak se chránit proti nepředvídatelným událostem

Díky tomu, že elektroenergetické společnosti mají dlouholeté zkušenosti s přírodními katastrofami, byla jejich reakce na teroristické útoky ve Spojených státech okamžitá. Na řízení nejdůležitější infrastruktury se nyní podílejí koordinátoři úřadu NERC ve spolupráci s ministerstvem energetiky a s FBI.

Spolehlivost přenosové soustavy se zvýší zavedením jednotných pravidel. Měly by být ustanoveny samostatné organizace pro dohled nad spolehlivostí, které budou dodržování těchto pravidel a standardů vynucovat.

Jedna z nejschůdnějších cest k zabezpečené infrastruktuře vede přes dobrovolné programy sdílení informací mezi soukromým a veřejným sektorem. Za tímto účelem však bude nutné zavést určitou výjimku ze zákona o svobodě informací.

Důležitý je také postoj federální komise pro telekomunikace, která by měla elektroenergetickým společnostem vyhradit určitou část frekvenčního spektra.

**Datum vydání: XII/2002**
Zdroj: Edison Electric Institute - americká organizace sdružující akciové energetické společnosti, mezinárodní pobočky a sdružení
Zobrazit přehled článků ze zdroje Edison Electric Institute