Rozptýlené společnosti musí více podpořit kulturu sdílení

Rozptýlené společnosti musí více podpořit kulturu sdílení

Z rozptýlení společností po velkém území a z práce „na dálku“ (telecommuting) vyplývají velké požadavky na správu a šíření firemních znalostí.

Viceprezident společnosti **Giga Information Group Inc.** potvrzuje obtížnost sdílení informací mezi pracovníky, kteří se nacházejí na různých místech světa. S tím souvisí také problémy technologické, sociální a administrativní podpory externích zaměstnanců. U společností s několika kancelářemi se například mohou vyskytovat zdvojené nebo nekompatibilní informační zdroje.

Při práci na dálku hraje obzvláště důležitou roli obvyklá kulturní báze pro sdílení znalostí. Například společnost **Hewlett-Packard Co.** podmiňuje telecommuting prací v kanceláři firmy po dobu jednoho roku. Skupina **Royal Dutch/Shell** zase ustanovila skupinu více než 50 školitelů, kteří organizují kurzy o účinných technikách hloubení vrtů, určené zaměstnancům po celém světě.

Jiný přístup ke sdílení znalostí a k budování důvěry spočívá ve vytváření volněji organizované centralizované struktury. Zkušenost společnosti **Yahoo** ukazuje, že vhodným technologickým prostředkem pro zahájení změn je firemní intranet.

**Datum vydání: VI/2001**
Zdroj: Knowledge Management Magazine - zdroj informací pro oblast knowledge managementu (správy znalostí)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge Management Magazine