Hackeři nemají žádnou šanci

Hackeři nemají žádnou šanci

Autoři článku se zamýšlí nad bezpečností dat při jejich přenosu po síti v průmyslovém prostředí. Zejména se soustřeďují na problematiku průmyslové špionáže a související činnost hackerů.

Bezpečnost dat je určena jejich důvěryhodností (bez přístupu třetích stran), integritou (musí být vyloučena jakákoli manipulace s daty), autentifikací a autorizací komunikačních partnerů a možností permanentního přístupu. Rizikům zneužití dat je třeba čelit vždy co nejvíce způsoby současně. K tomu slouží dále popisované nástroje: bezpečnostní scanner (vyhledává možná rizika), firewall (nerušený přístup), systémy detekce nežádoucího vniku (**Intrusion Detection Systems**), aplikační brány – proxy servery, autentifikace, kryptografie (klíčování dat tak, aby byla pro nežádoucí osoby nečitelná) a virtuální privátní sítě (VPN, zabezpečují přenos dat). U všech nástrojů jsou uvedeny základní principy jejich funkce a příslušná vyobrazení.

*Datum vydání:* 08/2000
Zdroj: etz (Elektrotechnik + Automation) - německý časopis zaměřený elektrotechniku, automatizaci a řízení výroby
Zobrazit přehled článků ze zdroje etz (Elektrotechnik + Automation)