Příliš kvalifikovaní na určitou pozici - jak se ucházet o místo

Příliš kvalifikovaní na určitou pozici – jak se ucházet o místo

Mnoho zaměstnanců se musí vyrovnávat s tím, že společnost, ve které zastávali vedoucí funkci, zkrachovala. Tito zaměstnanci mají obvykle velmi vysokou kvalifikaci, jsou však nuceni vzít zavděk i méně prestižním zaměstnáním, na které je jejich kvalifikace „příliš vysoká“. To se na první pohled nezdá být tak problematické, ale úskalí zde přece jen existují. Článek poskytuje tipy pro zaměstnance v této situaci.

Co je tedy nejdůležitější? Není dobré ihned rozesílat životopisy. Většina životopisů putuje okamžitě do koše, aniž se jimi někdo zabývá – oddělení lidských zdrojů jich mají příliš mnoho. Uchazeč o zaměstnání by měl jít přímo za ředitelem náborového oddělení a zdůraznit, jak se mohou jeho schopnosti v této pozici uplatnit. Teprve poté může přijít na řadu životopis.

Mnoho zaměstnavatelů se bojí, že pracovníci s vysokou kvalifikací dříve nebo později firmu opustí a budou si hledat nové místo, případně budou požadovat příliš vysoký plat. Je tedy dobré jejich obavy rozptýlit a v průběhu přijímacího pohovoru se raději zpočátku nebavit o ožehavých záležitostech. Je třeba se také připravit na to, že se potenciální zaměstnavatel zeptá, zda pro dotyčného není nabízené místo ponižující. V takovém případě by měl uchazeč prezentovat sám sebe jako člověka, který nepovažuje žádnou práci za ponižující.

**Datum vydání:** XI/2001
Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com