Kachna nebo krokodýl?

Kachna nebo krokodýl?

Podniková identita není jen módní doplněk, ale nedílná součást podniku. Významně přispívá k dosahování obchodních cílů a není možné ji podceňovat. S podnikovou identitou se seznámíme především v dobách krize, popřípadě tehdy, když se chystá fúze či akvizice. Zejména tehdy je nutné, aby identita obou sloučených společností byla navržena tak, aby byla ku prospěchu firmy. Do oblasti podnikové identity je nutné zahrnout především podnikovou komunikaci, strategie chování zaměstnanců, vizuální podoba společnosti (logo apod.) a přístup k zákazníkům.

Obraz podniku musí být v očích veřejnosti konzistentní a musí působit pozitivním dojmem. Pravděpodobně nejdůležitější je právě chování zaměstnanců. Jestliže chápeme podnikovou identitu jako řízení procesů týkajících se identity organizace, je nutné vytvořit zaměstnancům takové prostředí, aby je získané zkušenosti motivovaly k takovému chování, které se od nich očekává. Firmy zde dělají velkou chybu, protože se snaží zaměstnance „napravit“ prostřednictvím struktury jakýchsi nařízení a komunikačních opatření, která však myšlení lidí většinou nijak neovlivní.
Zdroj: Manager Magazin - Německý portál pro manažery. Informace z politiky, ekonomiky, podnikání a e-businessu.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Manager Magazin