Aby se znalosti nehromadily

Aby se znalosti nehromadily

I přes mnohé snahy snižovat přehlcení informacemi, zvyšovat podíl týmové práce a zjednodušovat sdílení znalostí se mnohé organizace stále nacházejí ve stavu hromadění znalostí, kdy se každý takříkajíc stará sám o sebe. Problémy tohoto druhu můžeme pozorovat zejména ve zdravotnických zařízeních, právních firmách nebo konzultačních servisech, ale i v neziskových organizacích. Obecně vzato vedou ke snižování morálky zaměstnanců a nižší retenci. Článek uvádí několik rad pro to, jak podpořit sdílení znalostí a vyhnout se jejich hromadění:

- Vytvářejte subkultury nebo iniciativy pro interakce malých skupin zaměstnanců.
- Nechte zaměstnance inspirovat se postupy, které mohou v této souvislosti pozorovat u nadřízených.
- Zahrňte do týmové práce vzdělávání a sdílení informací.
- Vyhýbejte se zbytečným poradám.
- Ujistěte se, že vedoucí i zaměstnanci dokáží efektivně zacházet s časem.

**Datum vydání:** X/2003
Zdroj: Ivy Sea Online - portál americké poradenské společnosti Ivy Sea Inc.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ivy Sea Online