Kdo sdílí, má za tři

Kdo sdílí, má za tři

Sdílení informací je záležitostí toho, co víme a zároveň se rozhodneme sdělit ostatním. Výzkum společnosti NFI Research, jehož se zúčastnilo 2000 amerických manažerů, ukazuje v této souvislosti na skutečnost, že čím menší je firma, tím více informací se v ní sdílí a tím relevantnější tyto informace jsou.

Existují dva pohledy na sdílení informací v byznysu. První spočívá v tom, že posilování objemu sdílených informací pomáhá řadě lidem lépe se rozhodovat. Druhý pohled však ukazuje na to, že určité informace mohou lidem bránit ve výkonu jejich činnosti. V některých případech řídí sdílení informací organizační změny. Nový manažer může například být otevřenější diskusi než původní a naopak. Bez ohledu na přístup konkrétních manažerů by však firemní vztah k objemu a typu sdílení informací mělo udávat nejvyšší vedení.

Významnou roli ve sdílení informací hraje také firemní kultura. Zajímavé je zjištění, že i když si většina lidí stěžuje na přehlcení informacemi, dotázaní manažeři považují častější sdílení interních informací za užitečné a potřebné. V dnešním pracovním prostředí je však mnohdy sdílení přílišného množství informací nemožné kvůli pomluvám a spekulacím.

-kk-

**Datum vydání:** VII/2004
Zdroj: darwinmag.com - Magazín věnovaný informačním technologiím a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje darwinmag.com