Nejen krysy opouští loď

Na sedmé národní konferenci Asociace pro poznání zaměstnanců v Nashville její hlavní mluvčí Beverly Kaye prohlásila, že společnosti, které se nestarají o své nejlepší zaměstnance, na to doplatí. Toto tvrzení podporují i závěry výzkumu americké Společnosti managementu lidských zdrojů. Podle nich 83% dotázaných zaměstnanců spatřuje rostoucí tendenci dobrovolné fluktuace pracovních sil ve zlepšující se ekonomické situaci. Výzkum také předpovídá americkým společnostem v příštím desetiletí nedostatek až deseti milionů pracovníků. Není to žádné překvapení, jelikož se zlepšující se ekonomickou situací se předpokládalo, že doposud svázaní zaměstnanci „opustí loď“ a zkusí se posunout nahoru.

Kaye tvrdí, že pokud zaměstnavatelé nechtějí být zasaženi odchodem zaměstnanců, musí se ujistit, že jsou jejich zaměstnanci šťastní, nejen dobře placení. Podle ní jsou třemi nejdůležitějšími faktory, které odradí zaměstnance od odchodu, vzrušující a podnětná práce, možnosti kariérového postupu a spolupráce s výbornými lidmi. Dobrou zprávou vyplývající z výzkumu je to, že 77% zaměstnanců je spokojeno nebo velmi spokojeno se svou současnou prací.
-ba-
Zdroj: Incentive Magazine - magazín zabývající se zaměstnaneckými výhodami a motivací.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Incentive Magazine