Inspirace k vyšším výkonům

Inspirace k vyšším výkonům

Mnoho manažerů a zaměstnavatelů si láme hlavu nad tím, zda je v určité situaci lepší najmout dalšího pracovníka nebo se snažit zvýšit výkonnost těch stávajících. Autorka v článku přináší rady a tipy, které mohou toto rozhodování usnadnit.

Hlavní otázka, kterou by si měl nadřízený položit, se týká jednak bezpečnosti práce a dále osobní zatížitelnosti každého člověka (tedy hranice, kam až je možné při zadávání úkolů zajít, aby nebyl dotyčný pracovník ve stresu). Bezpečnost práce je důležitá – jakmile se začne zvyšovat chybovost a zaměstnanci začnou vykazovat známky fyzického přetížení (např. syndrom karpálního tunelu), je to důkaz nadměrné zátěže, která se na ně vynakládá.

Osobní psychická zatížitelnost každého člověka se dá ovlivnit buď kritikou nebo pozitivním posilováním. Jestliže vedoucí pracovník uplatňuje ve svém stylu vedení metodu pozitivního posilování, mohou jeho zaměstnanci vykazovat velké výkony bez jakýchkoli známek stresu nebo přetížení. Kritika vede k opačnému stavu.

Odhadnout výkonnost všech lidí v týmu je těžké, ale hodně může napovědět výkonnost toho nejlepšího. Ta představuje nejvyšší laťku. Když se porovná výkonnost průměrných zaměstnanců s výkonností toho nejlepšího, dostaneme potenciál, který je možné využít. Ze získaného výsledku také možné určit, zda potřebujeme obohatit náš tým o nové pracovníky nebo zda si vystačíme s vlastními zdroji.
Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com