Manažer není cvičená opice

Chcete-li být úspěšným manažerem, zapomeňte na to, že zvládnete všechno sami. Úkolem manažera je především plánování, organizace, koordinace a stanovování cílů. Díky správnému delegování povinností můžete ušetřit mnoho času, který lze věnovat těmto důležitým věcem. Delegování je však zároveň tím, co většině manažerů činí nemalé problémy. Dá se však naučit.

Jaké jsou bariéry, které většině manažerů brání úspěšně delegovat své povinnosti?
* Nedostatek důvěry v podřízené. Tento syndrom by se dal nejlépe popsat slovy „Co se stane, když se něco pokazí?“ Manažeři se bojí, že by si jejich podřízení neuměli s nenadálou situací poradit, a proto radši dělá všechno sám. Může to být také tím, že je perfekcionista – v takovém případě, pokud už se k delegování uchýlí, obvykle kontroluje každý krok svých podřízených.
* Nedostatek sebedůvěry. Nově jmenovaní manažeři se cítí zavaleni novými povinnostmi a mají strach ze svých nadřízených i podřízených. Proto se uchylují k práci, kterou dobře znají a ve které se cítí „pevní v kramflecích“.
* Špatná definice povinností a působnosti. Manažer musí přesně vědět, co se od něj očekává a kam až sahají jeho pravomoci.
* Obava z konkurence. Manažer se bojí, že jeho podřízený bude, v případě, že mu deleguje určitou práci, v něčem lepší než on.
* Obavy z nudy. Někteří hyperaktivní manažeři se obávají, že když vše delegují, žádná práce na ně nezbyde. Někteří se také bojí, že je budou ostatní považovat za lenochy, kteří se práci vyhýbají.
Zdroj: Career Journal - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal