Ani vaše firma by se neměla vyhýbat společenské zodpovědnosti

Ani vaše firma by se neměla vyhýbat společenské zodpovědnosti

Jednání výkonného výboru Mezinárodní organizace zaměstnavatelů - International Organisation of Employers (IOE) se zaměřilo mimo jiné i na stávající situaci a úroveň dialogu v oblasti *Společenské zodpovědnosti firem (Corporate Social Responsibility)*, což je pojem, který je v současné době středem pozornosti, a to celosvětově. Corporate Social Responsibility je vnímána jako sociální zodpovědnost firem jednak ke svým zaměstnancům po stránce sociálních podmínek práce, jednak k životnímu prostředí v rámci regionu, ve kterém firma působí, a jednak k rozvoji a udržování dialogu s úředními představiteli tohoto regionu, jakož i nevládními organizacemi v něm působících.

Mezinárodní organizace zaměstnavatelů (IOE) se jako představitel zaměstnavatelů ve světovém měřítku do této problematiky velmi aktivně zapojil a jménem zaměstnavatelů vyhlásil několik velmi pozitivních a dobrovolných iniciativ, ke kterým se zaměstnavatelé prostřednictvím svých svazů rovněž dobrovolně přihlásili - *Kodex chování zaměstnavatele* (Codes of Conduct) v globalizovaném světě a *Globální dohodu* (Global Compact) o dodržování 9 základních principů souvisejících se sociálními aspekty globalizace ze strany zaměstnavatelů při jejich podnikání.

IOE vnímá otázku společenské zodpovědnosti firem velmi vážně, pro dosažení tohoto stavu dělá spolu se svými členskými organizacemi maximum. Prosazuje ale, a to spolu se SP ČR, že naplnění výše uvedených zásad musí vycházet z principu dobrovolnosti firem a korporací a není možné svobodné podnikání a svobodný trh podřizovat jakýmkoli regulacím a certifikacím. IOE jako hlas zaměstnavatelů světa volá po udržení svobody podnikání a svobodných firem.
-ba-
Zdroj: Business Info - Integrovaný systém informací pro podnikání a export
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Info