Někde se snaží více, jinde méně

Někde se snaží více, jinde méně

Výrazně menší počet představenstev velkých nadnárodních společností se sídlem v Evropě zvýšil v porovnání ve Spojenými státy úsilí a čas věnovaný správě a řízení v reakci na nedávná selhání korporací. Podle Manažerského barometru PricewaterhouseCoopers se 32% evropských představenstev zabývalo v roce 2003 správou a řízením intenzivněji než o rok dříve, zatímco v USA to bylo 62% představenstev. Většina představenstev v Evropě se v loňském roce zabývala řízením své společnosti ve zhruba stejné míře jako předloni a jen jedno procento vynaložilo méně času. Bez ohledu na čas a úsilí věnované řízení a správě obdrželo jak v Evropě, tak v USA 20% představenstev v loňském roce vyšší odměny.

Celkem 44% evropských a 68% amerických výborů pro audit zvýšilo v uplynulém roce čas a úsilí věnované správě a řízení. Zhruba stejný čas vynaložilo 39% výborů, žádný se této činnosti nevěnoval méně než loni. Odměny byly zvýšeny pouze 12% výborů pro audit v Evropě, zatímco v USA dostalo vyšší odměny 22% výborů.

Pouze 7% respondentů v Evropě a 1% ve Spojených státech uvedlo, že měli loni problémy s udržením nejdůležitějších členů představenstva, 81% respondentů žádné potíže nemělo. Také při získávání nových členů mělo jen 17% představenstev z Evropy a 18% z USA obtíže. Dvacet osm procent evropských společností nepotřebovalo přijímat nové členy.
-ba-
Zdroj: Marketingové noviny - články a zajímavosti z oblasti obchodu a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketingové noviny