Mám na to lidi aneb "neudělej si sám"

Do češtiny těžko přeložitelné slovo outsourcing se v poslední době stále častěji skloňuje v průmyslovém sektoru.Využití tohoto moderního nástroje má sloužit ke zvyšování výkonnosti podniku. Outsourcing - tj. vyčlenění některých služeb mimo rámec podniku a jejich zajištění externí firmou - může být používán v celém spektru činností firmy od zajištění služeb až po zajišťování téměř celého procesu výroby. Článek se podrobněji zabývá právě poskytováním služeb, které jsou nezbytné pro chod podniku, avšak nejsou jeho hlavní výrobní náplní.

Servisní firma má hlavní specializaci na sektor, který je předmětem outsourcingu. Využívá nejnovější poznatky a technologie. Jde tedy o získání konkurenční výhody díky technologickému náskoku. Další výhodou je zjednodušení manažerské práce a zploštění organizační struktury podniku - to umožňuje vyšší specializaci podniku a soustředění se na hlavní činnost podnikání. Článek vysvětlije, v čem spočívá ekonomická výhodnost. Dále je třeba opatrně formulovat vztahy mezi oběma stranami smluvního vztahu. V praxi českých podniků je v dnešní době běžně vyhledáván outsourcing zejména v oblasti informačních technologií, facility managementu (tj. zajištění ostrahy, úklidu, vybavení a údržby objektu), vedení účetnictví, hledání lidských zdrojů. V těchto oblastech je již známo mnoho příkladů jeho úspěšné aplikace. Outsourcing je však také zajímavou alternativou ve službách v oblasti životního prostředí a energetiky. Hlavní důvody pro využití outsourcingu jsou uvolnění kapacit pro svůj "core business", zvýšení konkurenceschopnosti firmy a přenos zodpovědnosti za podpůrné činnosti na externí subjekt.
Zdroj: Business Info - Integrovaný systém informací pro podnikání a export
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Info