Blbý a blbější podnik

V mnohých podnicích dnes nejsou výjimkou restrukturalizační změny ve formě propouštění IT manažerů. Podniky se domnívají, že v době outsourcingu IT operací již není tato manažerská funkce potřebná a její zrušení pomůže snížit narůstající náklady. Ve skutečnosti se však takto projevuje ztráta důvěry v IT jako strategickou entitu.

Podniky neuváženě převádí odpovědnost za strategické využívání informačních technologií na prodejce. Například z USA je proto stále větší počet kvalifikovaných pracovních sil nucen přesouvat se do Evropy či jiných částí světa. Podniky, které si myslí, že mohou bez strategicky smýšlejícího IT manažera fungovat však klamou samy sebe. Ztratí tak totiž jakékoli šance využití informačních technologií jako konkurenční výhody.

**Datum vydání:** X/2003
Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com