Cesty k přizpůsobivému podniku

Cesty k přizpůsobivému podniku

Přestože nutnost upravovat strategie, procesy a postoje může být zřejmá, není pro podniky cesta k adaptabilitě jednoduchá. V devadesátých letech podniky usilovaly o optimalizaci obchodních procesů – snižování nákladů, zvyšování kvality, organizaci práce. Optimalizovat procesy lze však jen do jisté míry, současné nestálé trhy si ovšem žádají novou flexibilitu a nový přístup ke kapitálu.Existují čtyři základní procesy, které mohou obchodním vůdcům pomoci od předvídání a odhadů k pokračující adaptaci. Nebudou přitom navíc riskovat náhlé organizační převraty. Konkrétně se jedná o tyto procesy:

- smysl a odpovědnost,
- učení a adaptace,
- zapojení a hraní,
- transformační outsourcing.

**Datum vydání:** VII/2003
Zdroj: ChiefExecutive.net - americký magazín pro top manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje ChiefExecutive.net