Vést, nebo řídit?

Vést, nebo řídit?

V současném ekonomickém klimatu musejí manažeři být schopni zastávat jak roli řídící, tak své spolupracovníky vést a rozvíjet. Hranice mezi těmito dvěma úlohami je nejasná, přitom jsou obě pro úspěšný management zásadní. Hlavní rozdíl mezi skvělým manažerem a skvělým vedoucím spočívá v šíři pohledu - vůdce musí klást zřetel na vnější svět, určuje strategie, převádí celopodnikovou vizi do konkrétního podnikového plánu, dělá nejdůležitější rozhdnutí, je zaměřen do budoucnosti.

Manažer se naopak soustřeďuje na individualitu svých lidí, na poznání jejich osobních schopností, toho v čem vynikají. Těchto znalostí pak využívá při jejich nasazování pro zadané úkoly tak, aby byly splněny co nejlépe. Plnit dobře obě tyto úlohy je téměř nemožné kvůli jejich velké odlišnosti. Tak se stává, že dobrý manažer je špatným vůdcem a opačně. Řešení spočívá v poznání sama sebe - je nutno vědět, pro kterou z oblastí máte talentm, a určit, co je od vás ve vaší roli očekáváno.

Dalším krokem je přehodnotit svoji úlohu tak, abyste využili svých silných stránek - musíte se však zabývat nejen svými přednostmi, ale nacházet a analyzovat nedostatky. V závislosti na výsledcích vašeho sebezkoumání pak můžete cestou osobního rozvoje požadované schopnosti získat, nebo použít delegativní řízení, kdy úkol svěříte jiné osobě s potřebnými dovednostmi, což může být někdy efektivnější.

**Datum vydání: VII/2002**
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher