10 přikázání ideální IT organizace (Část 2)

10 přikázání ideální IT organizace (Část 2)

Ať už firma využívá jeden hlavní počítač či nikoli, stále je důležité pochopit důležitost centralizované kontroly systému. Dnešní odborníci v oblasti IT by se dále měli vymanit ze zcela uzavřeného prostoru svého oboru a naučit se jednat s druhými lidmi. Jejich úkolem je pak podporovat základní principy a hodnoty firmy. Důležité je přitom soustřeďovat se stejnou mírou jako na technologii i na organizaci, lidi a odpovídající procesy. Nakonec je třeba dokázat představit hodnotu a přínos celé organizace IT firmě. K tomu poslouží měření a provádět srovnávací testy. Toto je druhých pět přikázání ideální IT organizace:

- Přijmeš časem prověřené disciplíny (standardy, procesy atd.).
- Předvedeš a budeš předávat hodnotu IT v rámci celé firmy.
- Vytvoříš a budeš podporovat sadu sdílených hodnot.
- Se stejnou intenzitou jako rozvoji technologií se budeš věnovat i organizaci, lidem a procesům.
- Budeš měřit a porovnávat výkonnost prostředků IT.

**Datum vydání:** IX/2003
Zdroj: SearchCIO.com - Novinky, trendy a odborné rady pro IT manažery a pracovníky.
Zobrazit přehled článků ze zdroje SearchCIO.com