Manažerův průvodce po galaxii KM

Úspěch společnosti je závislý na schopnostech jejích lidí. Programy znalostního managementu (KM), uvedené mnoha firmami ke zlepšení rozhodovacího procesu a inovací, jsou zaměřené na schopnosti a kompetence potřebné pro podporu a umožnění efektivní práce se znalostmi. Společnost TFPL v současné době navrhla „Znalostní management, schopnosti a kompetence – průvodce pro dobré praktikování“ jako součást série průvodců znalostním managementem vydávaných British Standards Institution. Záměrem tohoto průvodce je poskytnout jasný a praktický pohled na dovednosti a kompetence znalostního managementu, které využívají praktické zkušenosti organizace s různými přístupy ke KM.

Jelikož neexistuje jednotná definice znalostního managementu, TFPL užívá tento termín pro popis mnoha přístupů, jež organizace využívá k mobilizaci a maximalizaci svých myšlenek, znalostí a informací potřebných k dosažení svých cílů. Průvodce se zaměřuje na poznání a objasnění přístupů rozvíjejících role a kompetence a jejich vliv na různé oblasti a organizační struktury. Při přípravě tohoto průvodce TFPL konzultovala téma s velkým množstvím společností a odborníků z veřejného i soukromého sektoru.
-ba-
Zdroj: Knowledgeboard.com - americký portál věnovaný tématu správy znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledgeboard.com