Reklama na správu znalostí

Reklama na správu znalostí

V roce 1997 se společnost Ogilvy & Mather Direct reorganizovala a vznikla nová společnost se značkou OgilvyOne. Součástí tohoto procesu bylo i vytvoření metodologie s názvem Customer Ownership, tedy „vlastnictví zákazníků“. Již z názvu je patrné, že firma se chtěla tímto krokem především přiblížit svým zákazníkům. Aby si tuto filozofii vštípilo všech 2500 zaměstnanců, bylo potřeba implementovat metodu, která by jim přechod usnadnila. Společnost se rozhodla pro systém správy znalostí, který pojmenovala **Truffles**.

Během tří let svého provozu **Truffles** kompletně změnil způsob podnikání společnosti **OgilvyOne**. Důvodem tohoto rychlého úspěchu byla především touha po sdílení znalostí. Pozitivem bylo i to, že projekt správy znalostí podporoval předseda společnosti. Během těchto tří let se vystřídaly tři verze systému Truffles a provedla se různá rozšíření. Tvůrci projektu se také mnohé naučili – zjistili, co zaměstnanci potřebují a na základě toho jednali.

Společnost vystřídala také různé přístupy k vytváření obsahu intranetového systému Truffles, a to i ty extrémní, kdy mohl buď publikovat každý nebo naopak pouze několik vybraných osob. V současné době existuje určitý kompromis. Společnost zaměstnává několik znalostních manažerů, kteří jsou rozmístěni v různých pobočkách firmy a řídí zájmové skupiny, které mohou na intranet publikovat. Bublikovaný obsah má podobu znalostních objektů.

Znalostní objekt je v podstatě označení pro určitou jednotku znalostí. Tou může být případová studie, článek, výsledky výzkumu, televizní reklama apod. Náplní práce znalostního manažera je za spolupráce autora materiál určitým způsobem „zformovat“ a uvést do souvislostí s předchozími publikovanými materiály. Také musí vytvářet stručná shrnutí znalostních objektů, aby čtenáři věděli, co mohou očekávat, pokud se rozhodnou si materiál zobrazit.

Součástí systému jsou i diskusní skupiny, ve kterých se lidé mohou vzájemně setkávat a podporovat se ve svých znalostních i jiných projektech. Interakce a spolupráce je nezbytnou součástí intranetu. Lidé si mohou také v systému vytvořit svůj vlastní profil, v němž jsou mimo jiné uvedeny jejich zájmy, zkušenosti a vzdělání. Je to užitečné zejména tehdy, když firma potřebuje najít konkrétního odborníka.
Zdroj: Knowledgeboard.com - americký portál věnovaný tématu správy znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledgeboard.com