Správa znalostí: praktické aspekty implementace

Správa znalostí: praktické aspekty implementace

Implementace systému správy znalostí může být velmi složitá, bez ohledu na to, jak kvalitně je naplánovaná a naprogramovaná. V podniku mohou hrát značnou roli také osobní a skupinové zájmy vedení a zaměstnanců, které implementaci takového systému ještě více komplikují. Pokud chce firma úspěšně implementovat program správy znalostí, musí brát v úvahu následujících 7 bodů:
* Strategický plán správy znalostí. Je nutné si rozmyslet, jaké hodnoty má správa znalostí firmě přinést. V průběhu plánování, budování a implementace systému KM je proto vhodné uspořádat porady s vedením podniku, jednotlivými vedoucími oddělení a zájmovými skupinami z řad zákazníků a zjistit, jaké jsou jejich názory a požadavky.
* Školení, organizace a komunikace. Pro úspěšné řízení provozu podniku jsou klíčové firemní procesy, postupy a workflow. Implementaci správy znalostí usnadní dobře navržený komunikační a výukový systém. Je třeba klást důraz na spolupráci a rozvíjet podnikovou kulturu založenou na sdílení znalostí.
* Měření výkonnosti podniku. Systém KM musí vycházet z podnikových aktivátorů, založených na požadavcích klientů. Je třeba průběžně zjišťovat výsledky, které implementace KM přinese.
* Soulad správy znalostí s filozofií a posláním podniku. Je nutné zajistit, aby v důsledku správy znalostí nebyla ohrožena stávající filozofie firmy a kvalita služeb zákazníkům. Při návrhu systému pro správu znalostí se z těchto aspektů musí vycházet.
* Architektura a infrastruktura KM. Technologické nástroje jsou důležité, ale nejsou nejdůležitější. Je třeba nejprve zhodnotit stávající znalostní infrastrukturu ve firmě a porovnat náklady s provozní efektivitou.
* Integrace KM a hledání zdrojů. Důležitý je systematický přístup, který vyžaduje také spolupráci ze strany vyššího vedení firmy.
* Strategie a postupy. Je třeba vytvořit procesy, metodologie a postupy správy znalostí, které vychází z univerzálních a standardizovaných procesů. K tomuto účelu je možné vytvořit speciální skupinu pro KM.

**Datum vydání:** VII/2002
Zdroj: KM World On-Line - internetový magazín o problematice správy znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje KM World On-Line