Jak řídit mobilní zaměstnance

Řízení mobilních zaměstnanců je pro mnohé firmy problém. Raději se tedy tomuto způsobu práce vyhýbají, čímž se ale připravují o výhody flexibilního pracoviště. Řízení zaměstnanců pracujících mimo firmu se přitom od tradičního řízení výrazně neliší. Je pouze třeba přejít od předpokladu, že zaměstnanci pracují, když je manažer vidí k řízení pomocí výsledků.

Jestliže se firma naučí řídit své zaměstnance na základě výsledků, zlepší komunikaci a bude podporovat důvěru mezi zaměstnanci a managementem, dosáhne mnoha výhod. Řízení mobilních pracovních sil zahrnuje čtyři základní opatření:

- řízení na základě výsledků, nikoli aktivity zaměstnanců,
- zdokonalování komunikace (zůstat ve spojení),
- pořádání pravidelných schůzek a vytváření rozvrhů,
- zpětnou vazbu a podporu.

-kk-
Zdroj: You Can Work From Anywhere (YCWFA) - server specializovaný na řízení mobilních pracovních sil
Zobrazit přehled článků ze zdroje You Can Work From Anywhere (YCWFA)