Získávání informací a jejich přetváření ve znalosti

Získávání informací a jejich přetváření ve znalosti

Všechny fungující organizace vytvářejí a používají znalosti. Jejich zaměstnanci při své komunikaci s okolním prostředím přijímají informace, přetváří je ve znalosti a provádějí činnosti, které jsou založeny na těchto znalostech v kombinaci s předchozími zkušenostmi, hodnotami a interními pravidly.

Bez znalostí by nemohla fungovat organizace společnosti. Článek se zabývá pěti způsoby vytváření znalostí. Jsou to:
* Získávání znalostí (přijímání) – znalosti se nemusí nově vytvářet, jsou pouze nové pro danou organizaci. Znalosti se dají např. koupit – firma si najme odborníka, který těmito znalostmi disponuje.
* Znalosti z vyhrazených zdrojů – firma založí speciální oddělení pro účely vytváření znalostí (např. oddělení pro výzkum a vývoj). Zde je také nutné, aby byly znalosti srozumitelné pro další oddělení a zaměstnance organizace.
* Fúze znalostí – zapojení několika lidí s různými perspektivami a zkušenostmi do jednoho projektu. Tito lidé jsou nuceni sdílet své znalosti a dojít ke společnému výsledku.
* Adaptace. Schopnost firmy přizpůsobit se novým podmínkám (např. konkurenci) a využívat stávající zdroje znalostí v těchto nových podmínkách.
* Sítě. Znalosti se sdílí také v neformálních sítích s vlastní organizací v rámci firmy. Zaměstnanci si je předávají telefonicky, e-mailem, případně se scházejí a řeší společně problémy. Tento proces se dá těžko sledovat a dokumentovat, pokud se to však podaří, může to firmě velmi přispět. Je však třeba vytvořit formální znalostní strategie a procesy.

Do budoucna se také očekává výrazný rozvoj odvětví a institucí, které se zabývají znalostmi – těmi jsou např. zprostředkovatelé znalostí a dokonce obchodníci.
Zdroj: brint.com - americký portál věnovaný řízení rizik, IT a znalostnímu managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje brint.com