Nový rozměr mezinárodní bezpečnosti: napadnutelnost informací

Nový rozměr mezinárodní bezpečnosti: napadnutelnost informací

Obavy z ohrožení informací nastaly již v souvislosti s problémem Y2K, tedy s příchodem roku 2000. Obavy provází i přerod postindustriální společnosti ve společnost znalostní. Autor se v článku snaží zmapovat, zda v současné době prochází celé mezinárodní prostředí nějakou markantnější změnou, nebo zda se jedná pouze o změnu procesů (např. využívání počítačů na úkor používání jiných komunikačních prostředků, jako telegrafu nebo telefonu).

Aby tuto analýzu poněkud usnadnil, snaží se autor zkoumat problém napadnutelnosti informací ze tří různých perspektiv: jednak z pozice státu, dále vzhledem ke vnitrostátním aktivitám a nakonec z pohledu jednotlivce. Autor také rozlišuje pojmy „informace“ a „znalost“. Zabývá se také používanými šifrovacími metodami a prostředky komunikace.
Zdroj: Think Tools AG - společnost zabývající se "Knowledge Economy"
Zobrazit přehled článků ze zdroje Think Tools AG