Klíč k úspěšné implementaci a používání datového skladu

Klíč k úspěšné implementaci a používání datového skladu

V nedávné době prodělal koncept datových skladů mnoho změn. První datové sklady byly vytvořeny s cílem reagovat na potřeby řídících pracovníků, kteří chtěli získávat z dat, produkovaných jejich operačními aplikacemi klíčová historická data a souhrny. Tato data jim měla pomoci lépe plánovat analyzovat a řídit jejich podnikání.

Další fází ve vývoji datových skladů bylo vytvoření datových tržišť. Nezávislá datová tržiště byla poměrně oblíbená, protože byla relativně levná, malá a dala se snadno implementovat. Jak se nezávislá datová tržiště rozšiřovala, vznikaly další a další požadavky, které vyřešil až koncept závislých datových tržišť. V architektuře závislého datového tržiště existuje jeden centrální datový sklad, který obsahuje „podnikový datový plán“ a zásobuje jednotlivá datová tržiště specifickými požadovanými daty.

Při implementaci datového skladu je nutné dbát na několik hledisek, která jsou klíčem k úspěšné implementaci. Mezi tato klíčová hlediska patří:
* rozšiřitelnost, dostupnost a výkonnost
* schopnost vytvářet model podnikání a včas nalézt řešení
* schopnost integrovat data z předchozích operačních systémů
* celkové náklady na vlastnění
* zkušenosti prodejce, kvalita produktu a podpůrná infrastruktura

Zdroj: ITToolbox Data Warehousing - Správa znalostí, datové sklady, datová tržiště. Informace o softwaru, aktuality, výsledky výzkumů.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ITToolbox Data Warehousing