Propuštění pro hrubé porušení pracovní kázně - jak dál?

Propuštění pro hrubé porušení pracovní kázně – jak dál?

Někdy stačí „málo“ – nabourat firemní auto, zruinovat firemní rozpočet meziměstskými telefonáty, popřípadě se nevhodně chovat k nadřízenému. Výpověď pro hrubé porušení pracovní kázně na sebe nenechá dlouho čekat – a nedá se argumentovat tím, že „to přece dělají všichni“.

Člověk, který je propuštěn ze zaměstnání za těchto okolností, by měl být k sobě i k ostatním upřímný a přiznat, že to byla jeho vina. Je dobré si z toho vzít ponaučení a snažit se jednat správně. Co z celé situace však plyne pro hledání dalšího zaměstnání?

Propuštěný zaměstnanec by měl svému potenciálnímu zaměstnavateli celý problém nastínit, ale neměl by přitom působit ani příliš provinile, ani celou situaci bagatelizovat. Stačí stručné sdělení.Není třeba se zmiňovat o této situaci v životopise. Při přijímacím pohovoru je dobré spíše zdůrazňovat zkušenosti, které člověk v předchozím zaměstnání získal a ujistit potenciálního zaměstnavatele, že se celá situace rozhodně nebude opakovat (a udat důvody, proč se nebude opakovat).

**Datum vydání:** XI/2001
Zdroj: CareerBuilder - největší americký portál s nabídkami zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje CareerBuilder