Vůdci a vůdci vůdců

Vůdci a vůdci vůdců

Autor článku působící jako konzultant v manažerské oblasti odhalil v průběhu desítek let své činnosti, že manažery lze nazývat různě. V zásadě je třeba rozlišit manažery od vůdců, což je dnes již běžná praxe. Stejně důležité je však podle něho i rozlišovat mezi „vůdci“ a „vůdci vůdců“. Ve svém článku tedy popisuje charakteristické rysy obou skupin.

Základním rozdílem mezi vůdcem a vůdcem vůdců je to, že vůdce vůdců vytváří platformu, na jejímž základě pak vůdce vede. Vůdci vůdců se ale zároveň musejí učit od vůdců, které vedou. Vůdci by jim měli poskytovat zpětnou vazbu o konkrétním využití jejich platformy v praxi. Vůdce vůdců by pak měl aktivně pracovat na změnách přístupu.

Rozdělíme-li ale vedoucí pracovníky na vůdce a vůdce vůdců, vychází na povrch problém, že nemáme žádný zvláštní systém, který by vůdce vůdců školil. Autor se svým článkem snažil na tuto skutečnost upozornit a pobídnout odbornou veřejnost k pochopení budoucí důležitosti vůdců vůdců, jejichž vzdělávání nelze ignorovat.

**Datum vydání:** VII/2003
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher