Firemní etika - 2.část

Firemní etika – 2.část

V první části článku o firemní etice z prosince 2002 jsme se dozvěděli, že základem etického chování jsou tři předpoklady. Jde o to vyhnout se tomu, abychom někomu nespravedlivě způsobovali bolest, napravovat křivdy způsobené na vlastní osobě a vyvarovat se tomu, aby nám bolest způsobovali jiní. Druhá část se již detailněji zabývá tím, jak tyto předpoklady konkrétně převést do oblasti výdělečného obchodu. Vycházet je přitom třeba z toho, co je pro firmy nejdůležitější, tedy investorů, zákazníků, zaměstnanců, obchodní komunity, prodejců a konkurentů. V kontextu těchto důležitých faktorů můžeme původní tři předpoklady vysvětlovat takto:

- péče – projev skutečného zájmu o každou situaci a osobu, se kterou se setkáme.
- respekt – přisuzování přirozené úcty každé z výše uvedených důležitých součástí firmy.
- hodnota – důvěra v to, že veškeré naše aktivity jsou hodny nejvyšší možné snahy a úcty.

Tyto hodnoty firmy konkrétně vyjadřují tím, že se chovají čestně ke svým partnerům a zákazníkům, platí svým zaměstnancům za vykonanou práci, dodržují zákony a neoprávněně nevyužívají prostředků svých konkurentů. Nejdůležitější je přitom pochopit, že firmy nedodržují etická pravidla za účelem nějakého zjevného zisku. Jejich dodržování je prostě v zájmu každého účastníka trhu.

**Datum vydání:** II/2003
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher