Jak jsou firmy spokojeny se svým připojením k Internetu?

Jak jsou firmy spokojeny se svým připojením k Internetu?

Agentura Digimark provedla v závěru roku 2002 marketingovou studii s názvem „Internet v českých firmách“. Data v ní uvedená pocházejí z října 2002, zúčastnilo se celkem 3010 respondentů. Jedním z témat výzkumu byla otázka, jak jsou respondenti z řad českých firem spokojeni se svým připojením do Internetu. Respondenti odpovídali na škále spokojen 1 - 6 nespokojen. Celkově se zdá, že firemní respondenti jsou se svým připojením spíše spokojeni, pouze 5% respondentů udává, že jsou zcela nespokojeni.

Nejméně jsou firmy spokojené s připojením přes analogovou telefonní linku. Nejvyšší spokojenost udávají s kabelovou televizí, a bezdrátů, se kterými jsou zákazníci spokojeni o něco více než s pevnými okruhy. U tarifikovaného připojení si z poskytovatelů vede nejlépe **Contactel**, na opačném konci spektra je v obou případech **Nextra** a **IOL**.

Zajímavé jsou i výsledky hodnocení spokojenosti bezdrátů a pevných okruhů podle poskytovatelů. U bezdrátů vede **TELE2**, výrazně nejvíce nespokojeni jsou zákazníci s bezdráty od **Contactelu**. U pevných okruhů jsou zákazníci nejvíce spokojeni se službami **GTS/KPNQwest**, těsně však následuje **IOL** a **Contactel**. Nejméně jsou zákazníci spokojeni s pevnými okruhy od společnosti **Nextra**.

**Datum vydání:** I/2003
Zdroj: ISDN Server - zpravodajství ze světa telekomunikací
Zobrazit přehled článků ze zdroje ISDN Server