Vliv Internetu na oblast vývoje softwaru

Článek se zabývá problematikou složitosti softwaru a změnami, které v této oblasti přinesl Internet a elektronické služby. Dříve bylo k tomu, aby určitý program fungoval, nutné napsat několik tisíc řádků kódu. Při odlaďování chyb se mnohdy nadělaly další. Vytvořený program navíc fungoval pouze na jednom určitém počítači nebo části hardwaru.

Internet povahu softwaru změnil. Již není potřeba programovat velké a složité aplikace. Software dnes funguje na serveru a lidé se k němu dostanou prostřednictvím webového prohlížeče. Dnes je v centru zájmu zejména vytváření softwaru pro ukládání dat a softwaru pro podnikové procesy. V současné době je software díky Internetu dynamičtější.

Internet je také dobrým médiem pro šíření nových standardů. V polovině 80. let se např. začala dostávat do povědomí lidí skupina dobrovolných programátorů, kteří zastávali myšlenku volně šiřitelného kódu. Jejich „pilotním“ projektem je **Linux**, který byl vytvořen finským programátorem Linusem Torvaldsem.

Tento model by se mohl stát vzorem pro další průmyslová odvětví. Komunity programátorů, volně šířících zdrojový kód, jsou vlastně fascinující společenské struktury. podobné skupiny by v budoucnu mohly vytvářet i jiné hodnoty, než jen dobrý zdrojový kód. Autor však také upozorňuje na nebezpečí velké složitosti (komplexnosti) v důsledku vytváření nových a nových skupin, standardů a programů, které by nově vznikající webové služby a podniky nemusely zvládnout.
Zdroj: The Economist - server prestižního britského týdeníku The Economist
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Economist