Standardizace v oblasti elektronické výuky

Standardizace v oblasti elektronické výuky

Investice společností do elektronického vzdělávání (e-learning) přesáhly v roce 2000 hodnotu 2 miliard dolarů. Nové systémy spojují tradiční výukové programy s programy novými a dohlížejí na docházku studentů, stejně jako na jejich klasifikaci.

Rozvoj softwaru pro e-learning vyvíjí značný tlak na organizace, které se zabývají přípravou standardů (např. IEEE nebo ISO). Do konce roku 2001 má být hotov jednotný model obsahu, současně s tím probíhají práce na komunikačních rozhraních a protokolech. Nový model elektronické výuky **SCORM** umožní firmám nakupovat objekty, které potřebují, vyvíjet objekty vlastní a získat potřebné zkušenosti.

Autor příspěvku zmiňuje řadu konkrétních iniciativ v oblasti standardizace elektronické výuky. Společnosti, které chtějí aplikovat model **SCORN**, by měly rozvíjet své administrativní nástroje po nejmenších možných etapách.

**Datum vydání: VII/2001**
Zdroj: Knowledge Management Magazine - zdroj informací pro oblast knowledge managementu (správy znalostí)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge Management Magazine