Aby změna nebolela

Rozvoj organizace – plánovaná, celofiremní iniciativa ke zvýšení efektivity a zajištění růstu – není snadný úkol. Získat podporu zaměstnanců pro nové procesy, hodnoty či struktury bývá náročné, potřebu změn však nelze přehlížet.

Článek popisuje metodologii prosazování organizačních změn tak, aby byla vnímána jako přirozeně plynoucí z vývoje organizace.

- Stanovte laťku. Vytvořte obraz kýženého výsledku včetně zachycení nadšení a závazku, které udělají změnu životně důležitou.

- Motivujte ke změně. Prezentujte obraz konečného výsledku způsobem, který přiměje zaměstnance nadšeně přijmout nové postoje a obchodní procesy.

- Udržte změnu. Veďte organizaci k tomu, aby praktikovala nové postoje a obchodní procesy, a plně si je osvojila.

- Odstupňujte změnu. Oslovte větší množství lidí dostatečně rychle, abyste získali širší podporu.

-kk-

Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine