How management is similar to parenthood; or, Why parents often make good managers

V čem jsou si vedení lidí a rodičovství podobné, aneb Proč jsou rodiče často i dobří manažeři

Parenthood and people management have much in common. So it is no surprise that people who have experience raising children often make good managers. And vice versa. This article will show ways in which parenthood and people management are similar.

This text is derived from an article on Entrepreneur.com.

Communication skills

Communication skills are key to success in both parenthood and team leadership. Any misunderstandings lead to big problems, so both managers and parents learn quite quickly to communicate clearly what it is they want from their subordinates and children respectively. Both managers and parents also need to pay attention to what the other person is thinking and saying. If parents and managers ignore their children and subordinates, it leads to justified frustration as well as unnecessary yet significant misunderstandings.

Patience

Every parent quickly discovers you cannot tell a child something just once and expect them to understand it. Usually you need to repeat it several times. A parent often has to go back to basics and patiently explain everything again from the beginning multiple times. Parents need to accept that a child makes mistakes when learning and also will sometimes do things differently from what the parent would expect. To some extent all this applies also to manager-subordinate relations.

Time management

When you become a parent, you find out you need to deal with time differently. There are a lot of things you no longer have under control and you need to learn not only to plan efficiently but also be ready to change these plans ad hoc at the last minute. This is the same with managers too. Therefore both parents and managers should be good planners who manage their time well and are also resilient to the stress caused by situations in which things do not go according to plan.-mm-

  V čem jsou si vedení lidí a rodičovství podobné, aneb Proč jsou rodiče často i dobří manažeři

  Rodičovství a management lidí mají řadu věcí společných. Proto není divu, že lidé, kteří mají zkušenosti s rodičovstvím, jsou často i dobrými manažery. A obráceně. V tomto článku si ukážeme, v čem jsou si rodičovství a vedení lidí podobné.

  Tento text vychází ze článku na serveru Entrepreneur.com.

  Komunikační schopnosti

  Komunikační dovednosti jsou klíčové pro úspěch jak v rodičovství, tak i ve vedení týmu lidí. Jakékoliv nejasnosti totiž vedou k velkým problémům a manažeři i rodiče se tak poměrně brzy naučí jasně a zřetelně komunikovat, co po svých podřízených a dětech chtějí. Manažeři i rodiče navíc musí být vnímaví k tomu, co si druhá strana myslí a co říká. Ignorace ze strany rodiče i manažera totiž vede k oprávněné frustraci dětí a podřízených a ke zbytečným, ale často zásadním nedorozuměním.

  Trpělivost

  Každý rodič brzy zjistí, že nestačí dítěti určitou věc říct jenom jednou, aby ji pochopilo. Většinou je potřeba ji opakovat mnohokrát. Rodič se často musí vracet k úplným základům a dítěti vše od začátku trpělivě několikrát vysvětlovat. A stejně tak musí tolerovat, že dítě dělá při učení chyby a občas věci dělá jinak, než by rodič očekával. To vše do určité míry platí i pro vztah manažera a jeho podřízených.

  Time management

  Když se člověk stane rodičem, uvědomí si, že najednou musí začít s časem zacházet úplně jinak. Spoustu věcí navíc přestává mít pod kontrolou a musí se naučit nejen efektivně plánovat, ale i být připraven tyto plány ad hoc na poslední chvíli měnit. U manažera to je úplně stejně. Rodiče i manažeři by tak měli být schopnými organizátory, měli by si umět věci dobře naplánovat a zároveň by si měli vybudovat určitou odolnost vůči stresu, který vychází ze situací, kdy se věci ani zdaleka nedějí podle těchto plánů.  -mm-

  Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com
  Štítky: Leadership